Södra Hälsinglands Kirurgiska Center AB

SKC Medical är en privat läkarmottagning och ett komplement till den allmänna sjukvården. Vi erbjuder korta väntetider och hög kvalitet. Alla behandlingar genomförs av eller under överinseende av specialist läkare. All personal har givetvis svensk utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen

Etik & Moral

Att ge bästa möjliga vård och behandla våra patienter med respekt och empati är grundläggande delar i vårt yrkesutövande och vår yrkesstolthet.

Läs mer

Om SKC Medical

Affärsidé

SKC Medical är en privat läkarmottagning och ett komplement till den allmänna sjukvården.

Läs mer

Resor & Boende

Enkelt att ta sig hit

Kliniken ligger i Bollnäs, som är en buss- och järnvägsknut mitt i
Sverige, belägen nära E4:an. Behöver du övernatta så ordnar vi det åt dig.

Läs mer

Ansikte och hud

Hos oss erbjuds skönhetsbehandlingar av ansikte och hud med Botox, Restylane och fraktionerad CO2-laser, enligt senaste vetenskap.

Läs mer

 

SKC AB. Collinigatan 2, 3 tr. 821 43 Bollnäs
Telefon 0278-611 003. E-post info@skc-medical.se