Att ge bästa möjliga vård och behandla våra patienter med respekt och empati är grundläggande delar i vårt yrkesutövande och vår yrkesstolthet.

Vi respekterar myndiga individers egna val och beslut om eventuella estetiska eller medicinska ingrepp, inom ramen för Sveriges Läkarförbunds etiska regler.

Reglerna innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken. Nuvarande version antogs vid Läkarförbundets fullmäktigemöte 2009.

Sveriges Läkarförbunds etiska regler (extern länk)

 

SKC AB. Collinigatan 2, 3 tr. 821 43 Bollnäs
Telefon 0278-611 003. E-post info@skc-medical.se