Affärsidé

SKC Medical är en privat läkarmottagning och ett komplement till den allmänna sjukvården.

Vi erbjuder korta väntetider och högsta kvalitet. Alla behandlingar genomförs av eller under överinseende av specialist läkare.

Vision

Vi arbetar efter visionen att bli ledande inom behandling av kirurgiska, ortopediska och estetiska besvär i vår del av landet. Det genom att erbjuda kvalificerad vård och behandlingar enligt senaste vetenskap.

Organisationer

Organisationer som SKC Medical och/eller Mikael Davidsson är medlem i: Svensk kirurgisk förening, Svensk ortopedisk förening, SLMS (Svenska lasermedicinska sällskapet).

 

SKC AB. Collinigatan 2, 3 tr. 821 43 Bollnäs
Telefon 0278-611 003. E-post info@skc-medical.se