Vi utför manlig omskärelse, där hela eller delar av förhuden avlägsnas. Ingreppet utförs vanligen av medicinska, traditionella eller kulturella skäl.

Ett skäl till medicinsk omskärelse är för trång förhud, vilket innebär svårigheter att dra tillbaks den för att göra rent och kan leda till inflammation. En annan vanlig orsak till operationen är problem med inflammation av ollonet.

Manlig omskärelse - så går det till

I enstaka fall kan ett litet snitt i förhuden räcka, men vanligen behövs en riktig operation. Vid operation sövs patienten ner, men ibland räcker det med lokalbedövning.

Komplikationer och hälsorisker

Förhuden skyddar ollonet mot nötning och håller huden på ollonet smidig för att bevara känsligheten. Vid borttagning av förhuden försvinner ungefär tio procent av nerverna i penis, samt talgkörtlarna på förhudens insida. Ollonet blir oskyddat och utsätts för nötning. Huden härdas och blir grövre, vilket har betydelse för sexualiteten.

En del känner att sexlivet blir bättre eftersom de kan ha sex längre innan de får orgasm eller utlösning. Andra kan få problem med att känseln försvinner så mycket att de inte längre kan få orgasm eller utlösning.

 

SKC AB. Collinigatan 2, 3 tr. 821 43 Bollnäs
Telefon 0278-611 003. E-post info@skc-medical.se