Fettreducering med kyla

CoolContour System utnyttjar principen om selektiv lipolys (fettnedbrytning) genom kontrollerad kylning av underhudsfettet. CoolContour’s omedelbara effekt kan enkelt förklaras på så sätt att fettcellmembranet (skyddet utav fettcellen), skadas utav kylan vilket då resulterar i att fettcellerna kristalliseras.

Resultatet man kan förvänta sig utav en behandling med CoolContour är en genomsnittlig minskning utav fettlagret, på cirka 20% efter två till tre månader. Denna procentsats kan dock öka till 25% efter sex månader.

Antalet behandlingar som behövs är upp till dig själv som individ, hur stort området är och hur mycket reducering utav fettlagret du vill ha helt enkelt.

Det som gör CoolContour till en så unik och fantastisk behandling är att resultatet är permanent. På samma sätt som en fettsugning tar bort fettcellerna så dödar även CoolContour fettcellerna permanent, det innebär alltså att cellerna som behandlas av CoolContour dör och aldrig mer kommer tillbaka, detta skiljer sig då väldigt mycket jämfört med andra liknande laserbehandlingar.

Behandling går till på följande vis att vi konsulterar tillsammans om vilket/vilka områden du vill behandla, sedan applicerar vi munstycket på bestämt område, då kommer de att bildas ett vakuumsug, som suger upp de valda området i munstycket innan kylan sätts in och behandlingen börjar. Proceduren är i princip smärtfri då området väldigt snabbt blir bedövat utav nerkylningen.

Biverkningarna utav behandlingen kan vara att man upplever ett visst obehag, man kan även vara lite öm i det behandlade området en till tre veckor efter behandlingen, men det är inge värre smärtor utan det är fullt uthärdligt. Man kan även få ”sugmärken” utav vakuumsuget, dvs området där maskinen suger tag och behandlar, detta försvinner dock som ett vanligt sugmärke skulle göra.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss via detta formulär för konsultation.