Åderbråcksbehandling

Åderbråck och andra missprydande kärl kan behandlas med kirurgi, injicering av läkemedel eller laser. Vilken metod som passar dig avgör vi med hjälp av ultraljud vid en första konsultation.

Laserbehandling av mindre åderbråck & ådernät

Vid laserbehandling av mindre åderbråck och ådernät passerar ljuset hudytan utan att lämna sår eller skorpor efter sig, för att sedan dra ihop kärlen på djupet. Vanligen tar det någon månad innan kärlen helt är borta. Under läkningen kan ett blåmärke, en rodnad eller gulbrun strimma synas längs kärlet. I vissa fall kvarstår ökad pigmentering, men oftast försvinner den efter cirka sex månader.

Vid större åderbråck förs en laserfiber in i ådern, som då förstörs inifrån. En metod som ofta används för behandling av den stora rosenvenen.

De kärl som försvunnit kommer sällan tillbaka, men nya kärlbristningar kan bildas efter ett år eller två, då ärftligheten för dessa är hög.

Sol, bastu och tung motionsträning bör undvikas i fyra veckor efter behandlingen.

Injektionsbehandling av stora åderbråck

Större åderbråck kan behandlas med injektioner av en lösning som får kärl att torka ihop och försvinna. Lösningen innehåller en koncentrerad saltlösning eller läkemedlet ethoxysclerol i form av lösning eller skum.

Veckan efter behandlingen är benet lindat, för att ådern ska läka på bästa sätt. Åderbråckskärlen försvinner normalt inom en till tre månader, och under läkningen kan åderbråckskärlet kännas hårt eller tjockt. I vissa fall kan man få en övergående svag brunfärgning i huden, som kommer av järn i blodet.

Bastu och tung motionsträning bör undvikas i en vecka efter behandlingen.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss via detta formulär för konsultation.